پروژه ها

loading map - please wait...

خضرآباد: 31.880530, 53.841600
انار و بافق: 31.212420, 55.431800
نوبران: 35.188270, 49.509100
فهرج: 31.782620, 54.677700
داران اصفهان: 32.929200, 50.371400
سه چاهون - بافق: 31.922480, 55.615400
مگنتومتری کلشانه: 32.035470, 55.555400
چادرملو: 34.111470, 56.815100
میبد: 31.941660, 55.612100
میبد: 32.229330, 53.841400
خضرآباد: 31.879660, 53.944700
سیرجان: 28.851030, 55.921200
سورک: 32.150860, 53.282200
چادرملو: 32.395330, 55.611200
چادرملو: 32.432750, 55.618100
مشکان: 29.542380, 54.611400
اردکان: 32.699480, 54.616200
راین کرمان: 29.740720, 57.332300
هرات چاهک: 36.409860, 48.666000
ندوشن: 32.328650, 53.191700
بهاباد: 31.687030, 53.738500
خرانق: 32.407560, 54.699800
عقدا: 32.630690, 53.360500
شمال معدن کلشانه: 34.114940, 56.742900
کاشان-زنجانبر: 33.696680, 51.546600
سلطانیه زنجان: 36.409810, 48.666000
سنگ آهن افرا: 32.251670, 53.814400
سنگ آهن افرا: 32.248120, 53.810200
بهاباد: 31.117000, 56.385000
بافق: 33.017000, 56.063000
دولت آباد جنوب کرمان: 28.235170, 56.611800
بافق: 31.817610, 55.424000
شواز: 31.678580, 53.399500
سیرجان: 28.851030, 55.921200
دهج کرمان: 30.981720, 54.829200
بافق: 31.817610, 55.424000
ساوه: 35.193030, 50.244500
دهج کرمان: 30.981720, 54.829200
سیرجان: 29.071660, 55.393500
شواز: 31.807561, 53.548737
ندوشن: 32.283830, 53.444200
اردکان: 32.517740, 54.385400
مهریز: 31.074940, 54.940400
پیچاپ کانسار: 33.982830, 51.107700
قمصر کاشان: 33.696680, 51.546600
میبد: 32.245160, 53.815800
بردسکن خراسان: 35.028230, 57.988300
نایین اصفهان: 33.982830, 51.107700
کاشان: 33.696680, 51.546600
کهک قم: 34.475970, 50.754100
بافق: 31.804410, 55.691700
بخلو-کردستان: 35.908010, 46.352500
کاشان-نیاسر: 33.986140, 51.101500
چوپانان اردکان: 33.080030, 54.525900
سیرجان-گل گهر: 29.023130, 55.388300
کردستان- روستای بخلو: 35.907260, 46.353700
آذربایجان غربی- اشنویه: 37.194470, 45.057400
سورک ندوشن: 32.150860, 53.282200
یزد-سورک ندوشن: 32.150860, 53.282200
یزد-خضرآباد: 31.890190, 53.864000
طرود سمنان: 35.423430, 54.753600
قلعه داغی: 36.887200, 47.160400
چادرملو: 32.282160, 55.545200
ندوشن: 32.104200, 53.382400
ندوشن: 32.157980, 53.336700
ابرکوه: 31.155880, 52.948000
خضرآباد: 31.890190, 53.864000
کدکن-تربت حیدریه: 35.420240, 57.899100
تکاب روستای عرب شاه: 37.194850, 45.057700
اصفهان،منطقه چاه سرخ: 33.175150, 51.281000
ندوشن: 32.089750, 53.563300
هشترود-تکاب: 36.887220, 47.160200
بافق: 31.858510, 55.839200
احمدآبادنیشابور: 35.913290, 58.493500
منصور آباد یزد: 32.090340, 54.816100
شهربابک: 30.055830, 54.600000
خرانق: 32.407740, 54.699400
ندوشن: 32.017400, 53.580500
کرمان-خبر: 30.450800, 54.587700
یزد-محدوده گدار سرخ چیلو یزد محدوده خضرآباد: 31.936580, 53.697300
سیرجان: 29.365830, 55.202200
قبله داغی: 36.887200, 47.160400
منطقه چاه انجير چاه پت-سیرجان: 29.271620, 55.645400
فولاد میبد: 32.156310, 53.825300
نایین اصفهان: 32.651500, 53.072100
منصور آباد یزد: 32.068530, 54.677400
خراسان رضوی-بردسکن: 35.429300, 57.913600
محدوده های شمال گلگهر وآهن کامو: 33.668900, 51.285500
کاشان: 33.677630, 51.296300
یزد-ندوشن: 32.066490, 53.399700
یزد-جنب چغارت بافق: 31.767520, 55.919200
زنجان-شهرستان تکاب- اندیس آهن حلب: 36.526000, 47.388000
بهاباد: 31.625000, 56.025000
دلیجان: 34.236000, 50.665000
خبر: 28.719670, 56.172400
یزد.خضراباد: 31.882000, 53.842000
گازرشت: 30.680000, 51.105000
یزد- بافق: 31.740130, 55.975300
تبریز-هشترود: 37.519780, 47.195600
یزد- چغارت: 31.767200, 55.917800
یزد-معدن سورک: 32.179330, 53.297500
یزد- منصورآباد: 32.090450, 54.817100
یزد- چاه شورکوشک: 31.679130, 55.768400
کردستان- قروه: 35.144056, 48.269806
کرمان- راین: 29.783640, 57.318100
کاشان- معدن کامو: 33.670930, 51.285000
بزمان-بزوشا: 28.427000, 60.107000
بزمان-بزوشا: 28.427000, 60.107000
هفت چشمه: 38.758000, 46.663000
بافت کرمان: 29.125580, 57.342700
لاله زار: 29.380810, 56.753900
گازرشت: 30.680000, 51.105000
داوران -رفسنجان: 30.609390, 56.180000
مغناطیس سنجی داوران: 30.563980, 56.224100
خوشاب ندوشن: 29.380810, 55.350600
قهرود: 33.650000, 51.459000
هرات: 30.044170, 54.628500
کرمان-رفسنجان -کبوترکوه: 30.381000, 56.434000
اردکان وچوپانان(مختار مسعود): 33.351770, 54.627200
آهن آسمالون: 30.982590, 54.022900
شالو-آذربایجان شرقی: 38.167000, 47.445000
آذربایجان شرقی تبریز کالجان2: 38.628190, 46.500400
آذربایجان شرقی تبریز کالجان1: 38.641470, 46.496500
آذر بایجان شرقی بارملک: 38.630000, 46.676000
آذربایجان شرقی تبریزکیقال2: 38.625890, 46.694500
آذربایجان شرقی تبریزکیقال1: 38.636590, 46.581100
اسکندیان: 38.033530, 44.708400
لاهیجان: 37.206920, 50.000800
تربت جام: 35.302470, 60.444400
گناباد: 34.523610, 59.004700
خاف: 34.526670, 60.210000
نصرت آباد: 30.262160, 59.956800
نصرت آباد(نازیل): 29.776000, 60.116000
دشت سمسور: 28.734000, 60.061000
ساغند: 32.433330, 55.616700
باباعلی زنجان: 34.930000, 48.710000
اهر: 38.630280, 46.865600
چالدران (انبار): 38.966080, 44.511500
کوه سرخ: 32.318000, 58.380000
کورکورا1: 36.365000, 53.542000
کوه بابا: 36.333330, 47.042000
شمال بزمان: 28.427000, 60.107000
سنگ آهن غرب کشور: 36.333330, 53.505600
غرب ایران(استان همدان و کردستان)آهن سراسری: 36.333330, 53.505600
روستای ماهر آباد: 32.500000, 58.920000
سیاه جنگل: 28.763000, 61.133000
زیارو خواف: 34.270000, 59.710000
سربرج بردسکن-کلاته: 35.420000, 57.940000
نیشابور: 35.910000, 58.490000
سیاه جنگل: 28.760000, 61.130000
اردستان چاه اشکف وکهیاز: 33.150000, 52.650000
خراسان جنوبی،منطقه آنتیموان شوراب: 33.576020, 58.062210
کیقال 1: 38.630000, 46.720000
کیقال2: 38.630000, 46.700000
بارملک: 38.620000, 46.680000
آذربایجان شرقی تبریز کالجان1: 38.640000, 46.500000
آذربایجان شرقی تبریز کالجان2: 38.640000, 46.500000
شالو1: 38.180000, 47.450000
روستای ماهر آباد: 32.495250, 58.918180
کوه سربالا رباط پشت بادام اردکان: 32.893930, 55.680650
بصیران: 31.970000, 59.290000
کلات تیمور: 35.400000, 58.410000
کنیف: 32.420000, 60.320000
خلیلان: 32.770000, 59.150000
تگ میرعالم: 32.380000, 60.030000
مسگران: 32.310000, 59.880000
شیراز-دشت بهرام: 28.510000, 52.530000
زندآباد اهر: 38.630000, 46.870000
خبر: 28.720000, 56.170000
میرجان-زنجان: 36.700000, 48.000000
ندوشن1: 32.070000, 53.420000
پیشوا-ورامین: 35.200000, 51.830000
خرانق یزد: 32.410000, 54.700000
بیرجند-زهری: 29.760000, 57.530000
کرمان-راین: 29.750000, 57.520000
سمنان- طرود: 35.460000, 54.750000
ساغند یزد: 32.790000, 55.150000
صنوبر تربت حیدریه: 35.460000, 58.970000
خرانق: 32.270000, 54.660000
بوانات: 30.624914, 54.072647
شهربابک: 30.060000, 54.600000
زاهدان: 29.610000, 60.210000
حسن آبادقم(تهران): 35.230000, 50.910000
نجف آباد: 32.670000, 51.010000
بوانات: 30.510000, 53.870000
چشمه نی بردسکن خراسان: 31.800000, 55.690000
تهران پاکدشت: 35.590000, 51.610000
کرمان-بم: 29.290000, 58.270000
پهنه 6کرمان: 29.410000, 56.990000
سبزوار: 35.950000, 56.670000
سبزوار: 36.650000, 58.110000
ندوشن: 32.280000, 53.440000
ساوه دکتر: 35.570000, 50.180000
اردکان: 32.510000, 54.390000
چوپانان اردکان: 33.050000, 54.350000
اردستان-: 32.930000, 52.470000
محدوده معدنی بنوید: 32.600000, 53.160000
محدوده معدنی زاوه: 31.790000, 53.480000
محدوده معدنی نیه اردکان: 31.780000, 53.400000
ساوه: 35.200000, 50.300000
میبد: 32.260000, 53.810000
دهنرود نهبندان: 31.960000, 59.520000
ده سیاهان جنوب رفسنجان: 29.990000, 55.980000
چوپانان: 33.050000, 54.340000
کلشانه: 34.110000, 56.790000
هرات: 29.770000, 54.760000
اردکان-کلوت اشرفا: 32.920000, 54.860000
زنجان: 36.780000, 47.800000
کرمان- شهربابک: 29.960000, 55.330000
زنجان- ابهر: 36.390000, 49.320000
یزد- ندوشن: 32.380000, 53.180000
یزد- خضرآباد: 31.880000, 53.940000
(بوانات): 30.510000, 53.870000
مهاجری(زنجان): 36.700000, 48.000000
شکاری-سیفی(ندوشن)1: 32.070000, 53.420000
فرهادی(پیشوا-ورامین): 35.200000, 51.830000
کرمان(زارعی): 29.750000, 57.520000
هاتفی (ساغند): 32.790000, 55.150000
بهین صنعت تربت حیدریه: 35.460000, 58.970000
خرانق(مجنون): 32.270000, 54.660000
شهربابک دکتر اسکندری: 30.060000, 54.600000
زاهدان (فرهودی): 29.610000, 60.210000
نهبندان(شاه یلانی): 31.980000, 59.460000
نقدآبادی بوانات: 30.510000, 53.870000
فرهادی اصفهان: 32.670000, 51.010000
نقدآبادی بوانات: 30.510000, 53.870000
شلگون(اذربایجان شرقی): 37.860000, 47.630000
پایین دره(شفیعی): 35.440000, 58.310000
نایین(شفایی): 32.920000, 53.130000
کوه لک(زبحی): 32.370000, 53.180000
ارگاش( خراسان): 35.900000, 58.440000
ماشکوه: 32.318000, 58.380000
سیرجان خنامان: 30.511100, 56.444000
تکاب-عرب شاه: 36.380000, 47.300000
اصفهان-: 32.540000, 51.610000
عرب شاه: 36.380000, 47.300000
خمین خان آباد: 33.670000, 49.770000
تکاب-عرب شاه: 36.380000, 47.300000
خانجار: 35.320000, 54.540000
کوه بنان: 31.350000, 56.140000
سرب حسین اباد: 33.640000, 49.850000
خمین روستای رباط: 33.770000, 49.760000
طبس: 33.970000, 57.010000
(بشروییه)نیگنان: 34.220000, 57.190000
دره زنجیر تفت: 31.720000, 54.210000
آوج(روی گداز): 35.490000, 49.220000
خنامان(رفسنجان): 30.510000, 56.450000
سرب وروی نخلک: 33.490000, 53.800000
خمین: 33.710000, 50.290000
پیرحاجات طبس: 34.140000, 56.540000
کردستان: 36.471310, 46.510100
لردارابن: 32.172940, 55.762000
خرانق: 32.344140, 54.699400
ندوشن: 32.016670, 53.581100
فردوس(بافق): 31.758000, 55.969000
بهاباد: 31.625000, 56.025000
بهاباد: 31.625000, 56.008000
بافق قاسمی: 31.629560, 55.049200
گازو: 34.674750, 57.240100
خراسان: 31.852640, 53.734400
بندرعباس: 27.670000, 56.118000
بهادران(مهری): 31.582000, 55.036000
حلب: 36.526000, 47.388000
هربرجان: 30.248000, 54.160000
هامانه: 32.407000, 54.607000
رزگاه(اذربایجان): 38.033000, 47.345000
خراسان رضوی-گناباد: 34.524000, 58.994000
محدوده های شمال گل گهر وآهن کامو: 29.187850, 55.345200
کوه آهن-گزو: 34.674650, 57.238900
کوه آهن-گزو: 34.415960, 57.374100
مهرآباد: 32.490000, 58.920000
سربالا: 32.984000, 55.680000
شهربابک: 30.246000, 54.949000
سیرجان: 29.131000, 55.656000