بر اساس عمق و مشخصات ذخیره معدنی و همچنین با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و امکانات فنی موجود، یکی از روش های استخراج روباز یا زیرزمینی جهت بهره برداری انتخاب می شود. انتخاب روش مناسب استخراج تاثیر مستقیم بر روند معدن کاری، توسعه معدن و بازدهی اقتصادی آن دارد. شرکت علوم زمین امید با بکارگیری افراد مجرب و با در نظر گرفتن شکل و میزان نهایی کانسار میتواند اقدام به طراحی دقیق جهت تعیین میزان ذخیره قابل استخراج و مقدار باطله برداری با نرم افزار های خاص نماید.

شرکت علوم زمین امید از زیر مجموعه های کنسرسیوم معدنی زرکو می باشد که با همکاران خود در این مجموعه در پروژه های استخراج و بهره برداری معادن ، کانه آرایی، حفاری مغزه گیری و خردایش مشارکت گسترده ای دارد.

کنسرسیوم معدنی زرکوه متشکل از چهارمجموعه معدنی و صنعتی مستقل با گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری و مشاوره در زمینه های معدنی و صنعتی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین تجهیزات و ماشین آلات معدنی، شامل شرکت های صنعتی و معدنی زرین کانیاب یزد،شرکت زمین شناسی مهندسی و علوم زمین امید، شرکت کاوش پژوه یزد و شرکت پی جویان زمین گستر رصام می باشد که این کنسرسیوم در سال 1393 فعالیت خود را آغاز نموده و با فعالیت گسترده، پروژه های متعددی در زمینه های زمین شناسی، اکتشاف، استخراج، فراوری، سرمایه گذاری و بازرگانی مواد معدنی انجام داده است.