روش های ژئوفیزیکی همواره در اکتشافات مواد معدنی، نفتی،…

روش های استخراج روباز یا زیرزمینی جهت بهره برداری از معادن…

شرکت کانادایی GDD  از پیشگامان جهانی در طراحی و ساخت تجهیزات…

درباره ما

شركت زمین شناسی  و مهندسی علوم زمين اميد، در تير ماه 1385 ، تحت شماره 15147 به ثبت رسيده است. جهـت گيـري كـاري شـركت، طراحي و اجراي گستره وسيعي از پروژه هاي زمين شناسي، پی جویی و اكتشاف منابع زیرزمینی،  طراحـي اسـتخراج و فرآوري مواد معدني و بویژه خدمات ژئوفيزيك (زمينـي و هـوايي) بـوده اسـت. در حـال حاضـر، ساختار شركت براي پرداختن به موارد فوق تخصصي تر شـده و اهـداف چنـد گانـه فـوق، در قالـب شـركت اميـد وشركتهاي همكار (شركت زمين شناسي اميد، شركت پيچاب كانسار، شركت زركاوان البرز، شركت حفاري زمـين راد سپاهان ،شركت كانادايي DEV  ‐ TECH، شركت كانادايي EON ، شركت SIALو شـركت خـدمات هـوايي دلفـين)دنبال  مي شود.

شركت علوم زمين اميد و همكاران داخلـي و خـارجي  بعنـوان يـك سـازمان چنـد منظـوره و هدفمنـد ازكارشناسان خبره، تكنسين هاي آزمايشگاهي حائز صلاحيت حرفه اي و گروه عمليات دفتري(دفتر فنـي و مجموعـه پشتيباني) براي مديريت و اجراي پروژه ها بهره مي گيرند و با تلفيق توانايي هاي فني و تجربيات كاري خود، سـعي در ارائه بهترین خدمات به كارفرمايان را دارند.

توانایی ها

اکتشاف معادن

انجام مطالعات زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی

مطالعات ژئوشیمیایی

پردازش تصاویر ماهواره ای

طراحی و اجرای پروژه های ژئوفیزیک اکتشافی در معادن

اکتشاف آبهای زیرزمینی برای مصارف کشاورزی، صنعتی و همچنین تعیین عمق سطح آب زیرزمینی( سطح ایستابی)

حفریات معدنی بصورت پودری، ترانشه و تونل

تهیه طرح های اکتشافی

مشاوه در اکتشاف معدن( زمین شناسی، ژئوالکتریک، ژئوشیمی، حفاری و ارزیابی ذخیره)

استخراج معادن

طراحی معادن روباز و زیرزمینی

امکان سنجی از داده های ارزیابی ذخیره

مشاوره در استخراج معدن (طراحی معادن) طراحی حفاری، آتشباری و استخراج( امکان سنجی و ایمنی)

امور معدنی

مشاوره در خرید و فروش محدوده های معدنی

مشاوره درخرید و فروش مواد معدنی

مشاوره در قوانین معدنی

چارت سازمانی

گواهی نامه ها

123

مقالات

112

تحقیقات

98

پروژه های در حال انجام

116

پروژه های انجام شده

پروژه ها

[mapsmarker layer=”5″]

همکاران

تماس با ما

آدرس:

یزد صفائیه-خیابان اطلسی 15 -پلاک 17

تلفن:

035-38278873-74

فکس:

035-38249809

ایمیل:

info@omidgeo.com