روش های ژئوفیزیکی همواره در اکتشافات مواد معدنی، نفتی،…

روش های استخراج روباز یا زیرزمینی جهت بهره برداری از معادن…

شرکت کانادایی GDD  از پیشگامان جهانی در طراحی و ساخت تجهیزات…

درباره ما

شركت زمین شناسی  و مهندسی علوم زمين اميد، در تير ماه 1385 ، تحت شماره 15147 به ثبت رسيده است. جهـت گيـري كـاري شـركت، طراحي و اجراي گستره وسيعي از پروژه هاي زمين شناسي، پی جویی و اكتشاف منابع زیرزمینی،  طراحـي اسـتخراج و فرآوري مواد معدني و بویژه خدمات ژئوفيزيك (زمينـي و هـوايي) بـوده اسـت. در حـال حاضـر، ساختار شركت براي پرداختن به موارد فوق تخصصي تر شـده و اهـداف چنـد گانـه فـوق، در قالـب شـركت اميـد وشركتهاي همكار (شركت زمين شناسي اميد، شركت پيچاب كانسار، شركت زركاوان البرز، شركت حفاري زمـين راد سپاهان ،شركت كانادايي DEV  ‐ TECH، شركت كانادايي EON ، شركت SIALو شـركت خـدمات هـوايي دلفـين)دنبال  مي شود.

شركت علوم زمين اميد و همكاران داخلـي و خـارجي  بعنـوان يـك سـازمان چنـد منظـوره و هدفمنـد ازكارشناسان خبره، تكنسين هاي آزمايشگاهي حائز صلاحيت حرفه اي و گروه عمليات دفتري(دفتر فنـي و مجموعـه پشتيباني) براي مديريت و اجراي پروژه ها بهره مي گيرند و با تلفيق توانايي هاي فني و تجربيات كاري خود، سـعي در ارائه بهترین خدمات به كارفرمايان را دارند.

توانایی ها

اکتشاف معادن

انجام مطالعات زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی

مطالعات ژئوشیمیایی

پردازش تصاویر ماهواره ای

طراحی و اجرای پروژه های ژئوفیزیک اکتشافی در معادن

اکتشاف آبهای زیرزمینی برای مصارف کشاورزی، صنعتی و همچنین تعیین عمق سطح آب زیرزمینی( سطح ایستابی)

حفریات معدنی بصورت پودری، ترانشه و تونل

تهیه طرح های اکتشافی

مشاوه در اکتشاف معدن( زمین شناسی، ژئوالکتریک، ژئوشیمی، حفاری و ارزیابی ذخیره)

استخراج معادن

طراحی معادن روباز و زیرزمینی

امکان سنجی از داده های ارزیابی ذخیره

مشاوره در استخراج معدن (طراحی معادن) طراحی حفاری، آتشباری و استخراج( امکان سنجی و ایمنی)

امور معدنی

مشاوره در خرید و فروش محدوده های معدنی

مشاوره درخرید و فروش مواد معدنی

مشاوره در قوانین معدنی

چارت سازمانی

گواهی نامه ها

123

مقالات

112

تحقیقات

98

پروژه های در حال انجام

116

پروژه های انجام شده

پروژه ها

loading map - please wait...

خضرآباد: 31.880530, 53.841600
انار و بافق: 31.212420, 55.431800
نوبران: 35.188270, 49.509100
فهرج: 31.782620, 54.677700
داران اصفهان: 32.929200, 50.371400
سه چاهون - بافق: 31.922480, 55.615400
مگنتومتری کلشانه: 32.035470, 55.555400
چادرملو: 34.111470, 56.815100
میبد: 31.941660, 55.612100
میبد: 32.229330, 53.841400
خضرآباد: 31.879660, 53.944700
سیرجان: 28.851030, 55.921200
سورک: 32.150860, 53.282200
چادرملو: 32.395330, 55.611200
چادرملو: 32.432750, 55.618100
مشکان: 29.542380, 54.611400
اردکان: 32.699480, 54.616200
راین کرمان: 29.740720, 57.332300
هرات چاهک: 36.409860, 48.666000
ندوشن: 32.328650, 53.191700
بهاباد: 31.687030, 53.738500
خرانق: 32.407560, 54.699800
عقدا: 32.630690, 53.360500
شمال معدن کلشانه: 34.114940, 56.742900
کاشان-زنجانبر: 33.696680, 51.546600
سلطانیه زنجان: 36.409810, 48.666000
سنگ آهن افرا: 32.251670, 53.814400
سنگ آهن افرا: 32.248120, 53.810200
بهاباد: 31.117000, 56.385000
بافق: 33.017000, 56.063000
دولت آباد جنوب کرمان: 28.235170, 56.611800
بافق: 31.817610, 55.424000
شواز: 31.678580, 53.399500
سیرجان: 28.851030, 55.921200
دهج کرمان: 30.981720, 54.829200
بافق: 31.817610, 55.424000
ساوه: 35.193030, 50.244500
دهج کرمان: 30.981720, 54.829200
سیرجان: 29.071660, 55.393500
شواز: 31.807561, 53.548737
ندوشن: 32.283830, 53.444200
اردکان: 32.517740, 54.385400
مهریز: 31.074940, 54.940400
پیچاپ کانسار: 33.982830, 51.107700
قمصر کاشان: 33.696680, 51.546600
میبد: 32.245160, 53.815800
بردسکن خراسان: 35.028230, 57.988300
نایین اصفهان: 33.982830, 51.107700
کاشان: 33.696680, 51.546600
کهک قم: 34.475970, 50.754100
بافق: 31.804410, 55.691700
بخلو-کردستان: 35.908010, 46.352500
کاشان-نیاسر: 33.986140, 51.101500
چوپانان اردکان: 33.080030, 54.525900
سیرجان-گل گهر: 29.023130, 55.388300
کردستان- روستای بخلو: 35.907260, 46.353700
آذربایجان غربی- اشنویه: 37.194470, 45.057400
سورک ندوشن: 32.150860, 53.282200
یزد-سورک ندوشن: 32.150860, 53.282200
یزد-خضرآباد: 31.890190, 53.864000
طرود سمنان: 35.423430, 54.753600
قلعه داغی: 36.887200, 47.160400
چادرملو: 32.282160, 55.545200
ندوشن: 32.104200, 53.382400
ندوشن: 32.157980, 53.336700
ابرکوه: 31.155880, 52.948000
خضرآباد: 31.890190, 53.864000
کدکن-تربت حیدریه: 35.420240, 57.899100
تکاب روستای عرب شاه: 37.194850, 45.057700
اصفهان،منطقه چاه سرخ: 33.175150, 51.281000
ندوشن: 32.089750, 53.563300
هشترود-تکاب: 36.887220, 47.160200
بافق: 31.858510, 55.839200
احمدآبادنیشابور: 35.913290, 58.493500
منصور آباد یزد: 32.090340, 54.816100
شهربابک: 30.055830, 54.600000
خرانق: 32.407740, 54.699400
ندوشن: 32.017400, 53.580500
کرمان-خبر: 30.450800, 54.587700
یزد-محدوده گدار سرخ چیلو یزد محدوده خضرآباد: 31.936580, 53.697300
سیرجان: 29.365830, 55.202200
قبله داغی: 36.887200, 47.160400
منطقه چاه انجير چاه پت-سیرجان: 29.271620, 55.645400
فولاد میبد: 32.156310, 53.825300
نایین اصفهان: 32.651500, 53.072100
منصور آباد یزد: 32.068530, 54.677400
خراسان رضوی-بردسکن: 35.429300, 57.913600
محدوده های شمال گلگهر وآهن کامو: 33.668900, 51.285500
کاشان: 33.677630, 51.296300
یزد-ندوشن: 32.066490, 53.399700
یزد-جنب چغارت بافق: 31.767520, 55.919200
زنجان-شهرستان تکاب- اندیس آهن حلب: 36.526000, 47.388000
بهاباد: 31.625000, 56.025000
دلیجان: 34.236000, 50.665000
خبر: 28.719670, 56.172400
یزد.خضراباد: 31.882000, 53.842000
گازرشت: 30.680000, 51.105000
یزد- بافق: 31.740130, 55.975300
تبریز-هشترود: 37.519780, 47.195600
یزد- چغارت: 31.767200, 55.917800
یزد-معدن سورک: 32.179330, 53.297500
یزد- منصورآباد: 32.090450, 54.817100
یزد- چاه شورکوشک: 31.679130, 55.768400
کردستان- قروه: 35.144056, 48.269806
کرمان- راین: 29.783640, 57.318100
کاشان- معدن کامو: 33.670930, 51.285000
بزمان-بزوشا: 28.427000, 60.107000
بزمان-بزوشا: 28.427000, 60.107000
هفت چشمه: 38.758000, 46.663000
بافت کرمان: 29.125580, 57.342700
لاله زار: 29.380810, 56.753900
گازرشت: 30.680000, 51.105000
داوران -رفسنجان: 30.609390, 56.180000
مغناطیس سنجی داوران: 30.563980, 56.224100
خوشاب ندوشن: 29.380810, 55.350600
قهرود: 33.650000, 51.459000
هرات: 30.044170, 54.628500
کرمان-رفسنجان -کبوترکوه: 30.381000, 56.434000
اردکان وچوپانان(مختار مسعود): 33.351770, 54.627200
آهن آسمالون: 30.982590, 54.022900
شالو-آذربایجان شرقی: 38.167000, 47.445000
آذربایجان شرقی تبریز کالجان2: 38.628190, 46.500400
آذربایجان شرقی تبریز کالجان1: 38.641470, 46.496500
آذر بایجان شرقی بارملک: 38.630000, 46.676000
آذربایجان شرقی تبریزکیقال2: 38.625890, 46.694500
آذربایجان شرقی تبریزکیقال1: 38.636590, 46.581100
اسکندیان: 38.033530, 44.708400
لاهیجان: 37.206920, 50.000800
تربت جام: 35.302470, 60.444400
گناباد: 34.523610, 59.004700
خاف: 34.526670, 60.210000
نصرت آباد: 30.262160, 59.956800
نصرت آباد(نازیل): 29.776000, 60.116000
دشت سمسور: 28.734000, 60.061000
ساغند: 32.433330, 55.616700
باباعلی زنجان: 34.930000, 48.710000
اهر: 38.630280, 46.865600
چالدران (انبار): 38.966080, 44.511500
کوه سرخ: 32.318000, 58.380000
کورکورا1: 36.365000, 53.542000
کوه بابا: 36.333330, 47.042000
شمال بزمان: 28.427000, 60.107000
سنگ آهن غرب کشور: 36.333330, 53.505600
غرب ایران(استان همدان و کردستان)آهن سراسری: 36.333330, 53.505600
روستای ماهر آباد: 32.500000, 58.920000
سیاه جنگل: 28.763000, 61.133000
زیارو خواف: 34.270000, 59.710000
سربرج بردسکن-کلاته: 35.420000, 57.940000
نیشابور: 35.910000, 58.490000
سیاه جنگل: 28.760000, 61.130000
اردستان چاه اشکف وکهیاز: 33.150000, 52.650000
خراسان جنوبی،منطقه آنتیموان شوراب: 33.576020, 58.062210
کیقال 1: 38.630000, 46.720000
کیقال2: 38.630000, 46.700000
بارملک: 38.620000, 46.680000
آذربایجان شرقی تبریز کالجان1: 38.640000, 46.500000
آذربایجان شرقی تبریز کالجان2: 38.640000, 46.500000
شالو1: 38.180000, 47.450000
روستای ماهر آباد: 32.495250, 58.918180
کوه سربالا رباط پشت بادام اردکان: 32.893930, 55.680650
بصیران: 31.970000, 59.290000
کلات تیمور: 35.400000, 58.410000
کنیف: 32.420000, 60.320000
خلیلان: 32.770000, 59.150000
تگ میرعالم: 32.380000, 60.030000
مسگران: 32.310000, 59.880000
شیراز-دشت بهرام: 28.510000, 52.530000
زندآباد اهر: 38.630000, 46.870000
خبر: 28.720000, 56.170000
میرجان-زنجان: 36.700000, 48.000000
ندوشن1: 32.070000, 53.420000
پیشوا-ورامین: 35.200000, 51.830000
خرانق یزد: 32.410000, 54.700000
بیرجند-زهری: 29.760000, 57.530000
کرمان-راین: 29.750000, 57.520000
سمنان- طرود: 35.460000, 54.750000
ساغند یزد: 32.790000, 55.150000
صنوبر تربت حیدریه: 35.460000, 58.970000
خرانق: 32.270000, 54.660000
بوانات: 30.624914, 54.072647
شهربابک: 30.060000, 54.600000
زاهدان: 29.610000, 60.210000
حسن آبادقم(تهران): 35.230000, 50.910000
نجف آباد: 32.670000, 51.010000
بوانات: 30.510000, 53.870000
چشمه نی بردسکن خراسان: 31.800000, 55.690000
تهران پاکدشت: 35.590000, 51.610000
کرمان-بم: 29.290000, 58.270000
پهنه 6کرمان: 29.410000, 56.990000
سبزوار: 35.950000, 56.670000
سبزوار: 36.650000, 58.110000
ندوشن: 32.280000, 53.440000
ساوه دکتر: 35.570000, 50.180000
اردکان: 32.510000, 54.390000
چوپانان اردکان: 33.050000, 54.350000
اردستان-: 32.930000, 52.470000
محدوده معدنی بنوید: 32.600000, 53.160000
محدوده معدنی زاوه: 31.790000, 53.480000
محدوده معدنی نیه اردکان: 31.780000, 53.400000
ساوه: 35.200000, 50.300000
میبد: 32.260000, 53.810000
دهنرود نهبندان: 31.960000, 59.520000
ده سیاهان جنوب رفسنجان: 29.990000, 55.980000
چوپانان: 33.050000, 54.340000
کلشانه: 34.110000, 56.790000
هرات: 29.770000, 54.760000
اردکان-کلوت اشرفا: 32.920000, 54.860000
زنجان: 36.780000, 47.800000
کرمان- شهربابک: 29.960000, 55.330000
زنجان- ابهر: 36.390000, 49.320000
یزد- ندوشن: 32.380000, 53.180000
یزد- خضرآباد: 31.880000, 53.940000
(بوانات): 30.510000, 53.870000
مهاجری(زنجان): 36.700000, 48.000000
شکاری-سیفی(ندوشن)1: 32.070000, 53.420000
فرهادی(پیشوا-ورامین): 35.200000, 51.830000
کرمان(زارعی): 29.750000, 57.520000
هاتفی (ساغند): 32.790000, 55.150000
بهین صنعت تربت حیدریه: 35.460000, 58.970000
خرانق(مجنون): 32.270000, 54.660000
شهربابک دکتر اسکندری: 30.060000, 54.600000
زاهدان (فرهودی): 29.610000, 60.210000
نهبندان(شاه یلانی): 31.980000, 59.460000
نقدآبادی بوانات: 30.510000, 53.870000
فرهادی اصفهان: 32.670000, 51.010000
نقدآبادی بوانات: 30.510000, 53.870000
شلگون(اذربایجان شرقی): 37.860000, 47.630000
پایین دره(شفیعی): 35.440000, 58.310000
نایین(شفایی): 32.920000, 53.130000
کوه لک(زبحی): 32.370000, 53.180000
ارگاش( خراسان): 35.900000, 58.440000
ماشکوه: 32.318000, 58.380000
سیرجان خنامان: 30.511100, 56.444000
تکاب-عرب شاه: 36.380000, 47.300000
اصفهان-: 32.540000, 51.610000
عرب شاه: 36.380000, 47.300000
خمین خان آباد: 33.670000, 49.770000
تکاب-عرب شاه: 36.380000, 47.300000
خانجار: 35.320000, 54.540000
کوه بنان: 31.350000, 56.140000
سرب حسین اباد: 33.640000, 49.850000
خمین روستای رباط: 33.770000, 49.760000
طبس: 33.970000, 57.010000
(بشروییه)نیگنان: 34.220000, 57.190000
دره زنجیر تفت: 31.720000, 54.210000
آوج(روی گداز): 35.490000, 49.220000
خنامان(رفسنجان): 30.510000, 56.450000
سرب وروی نخلک: 33.490000, 53.800000
خمین: 33.710000, 50.290000
پیرحاجات طبس: 34.140000, 56.540000
کردستان: 36.471310, 46.510100
لردارابن: 32.172940, 55.762000
خرانق: 32.344140, 54.699400
ندوشن: 32.016670, 53.581100
فردوس(بافق): 31.758000, 55.969000
بهاباد: 31.625000, 56.025000
بهاباد: 31.625000, 56.008000
بافق قاسمی: 31.629560, 55.049200
گازو: 34.674750, 57.240100
خراسان: 31.852640, 53.734400
بندرعباس: 27.670000, 56.118000
بهادران(مهری): 31.582000, 55.036000
حلب: 36.526000, 47.388000
هربرجان: 30.248000, 54.160000
هامانه: 32.407000, 54.607000
رزگاه(اذربایجان): 38.033000, 47.345000
خراسان رضوی-گناباد: 34.524000, 58.994000
محدوده های شمال گل گهر وآهن کامو: 29.187850, 55.345200
کوه آهن-گزو: 34.674650, 57.238900
کوه آهن-گزو: 34.415960, 57.374100
مهرآباد: 32.490000, 58.920000
سربالا: 32.984000, 55.680000
شهربابک: 30.246000, 54.949000
سیرجان: 29.131000, 55.656000

همکاران

تماس با ما

آدرس:

یزد صفائیه-خیابان اطلسی 21 -پلاک 7

تلفن:

035-38278873-74

فکس:

035-38249809

ایمیل:

info@omidgeo.com